Staff

°Op deze pagina worden vanaf 12 oktober 2019 alle details verschaft over

het project 'met de Staff van Sint'.  

Dat zijn -tussen 12 november en 3 december 2019- vier leerzame literaire stadskerncruises waarin auteur Herman Cole zijn jongste boek De Zaak van Sinterklaas stapsgewijs ontrafelt. Met in zijn kielzog een uitgelezen staff van 15 assistent-speurneuzen.


Herman Cole

met groep Johanna en Margaretha van Constantinopel 1217

van Frans Heirbaut 

Inschrijvingen worden aanvaard vanaf 12 oktober 2019

via

nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu .

°Coles spe-cu-la-tu-laire belevingstochten

-je zou het ook samen met de filosoof Aristoteles ‘peripatetische ontmoetingen met de Grote Kindervriend’ kunnen noemen- vallen op door hun schaamteloos geanimeerde karakter: een onontdekt Sint-Nicolaasitem in het stadsbeeld kan worden gevolgd door een proeverijtje, door een muzikaal momentje of een poëtisch pralientje, door een volks spelintermezzo.


°De zestig deelnemers -maximaal 15 per Sintsdag, minstens 15 jaar oud- zullen zich ‘met de Staff van Sint’ geen ogenblik vervelen.


°Elke wandeling zal de tongval van een gastland krijgen: we gaan van start in Turkije -ooit Griekenland- waar de Heilige werd geboren, we knielen in Italië waar hij begraven ligt, we bereizen Russische grond waar hij zéér wordt vereerd. We eindigen in Vlaanderen waar zijn Huis staat.(Aandacht: op 19 november wordt van de deelnemers een basiskennis van het Italiaans verwacht.)

T12 Turkse tongval - 12 november 2019

1234567891011

12

13

14

15

R26 Russische tongval - 26 november 2019

1234567891011

12

13

14

15

It19 Italiaanse tongval - 19 november 2019

Conoscenza base dell'italiano

in-di-spen-sa-bi-le

1234567891011

12

13

14

15

VL3 Vlaamse tongval - 3 december 2019

1234567891011

12

13

14

15

Inschrijvingen worden aanvaard vanaf 12 oktober 2019

via

nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu .

De deelnemers worden verwacht in  fatsoenlijke, functionele, seizoensge-bonden kleding.....

De spe-cu-la-tu-lai-re belevingstochten van 12, 19 en 26 november en van 3 december 2019 zijn meer dan louter Sint-en-Piet-spotting.

Ze bieden een unieke gelegenheid om straten en pleinen van Sint-Niklaas volkomen ontspannen te (her-)ontdekken.