7. Onder zeil naar Myra

Hierboven: Herman COLE

in elektronische adoratie

in Alicante. (oktober 2015)

Links: Herman COLE

als opa van Zwarte PIet